Biên bản Họp Đại hội Cổ Đông thường niên 2024

Kính gửi : Quý cổ đông

   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024   của Công ty cổ phần trang thiết bị kỹ thuật y tế TP. Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 10/05/2024 đã kết thúc và thành công tốt tốt đẹp, sau đây là những văn bản sau đại hội    (xin click vào link bên dưới, mật khẩu theo giống như thông báo mời họp)

        - Biên bản Đại hội       

        - Nghị quyết Đại hội CÔNG TY CP TRANG THIẾT BI KỸ THUẬT Y TẾ TP.HCM

Địa Chỉ : 252 - 254  Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Website : mts.com.vn     -            Email: mts@hcm.vnn.vn

Phone : (028) 38390996 - (028) 39250444 - (028) 38325712


© 2010 Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế TP.HCM   |  All Rights Reserved

Yêu cầu JavaScript
Chúng tôi rất tiếc, nhưng Website sẽ không hoạt động đúng nếu không bật JavaScript. Nếu bạn không thể bật JavaScript, hãy thử truy cập mobile-optimized website.