Ghế nha
Monitor theo dõi bệnh nhân PM-9300
Monitor theo dõi bệnh nhân PM-9000A
ECG-6100
Đèn mổ
Máy hấp
Lồng dưỡng nhi
Lồng dưỡng nhi
Đèn rọi vàng da 2 hộc
Tia nhiệt
ECG-3100
ECG-1203
Danh mục Hóa chất hàng MERCK