QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN


QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

 

I. Bộ phận thực hiện chuyển nhượng: Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Trang thiết bị Kỹ thuật Y tế TP. Hồ Chí Minh.

Cổ đông chuyển nhượng cổ phần liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 252-254 Cống Quỳnh, Q1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38.393133 - 08 38325712

Người liên lạc: Huỳnh Thị Cao Thúy – Phòng Kế toán, Mobil 0913 770 742.

II . Quy trình thực hiện chuyển nhượng:

  1. Tiếp nhận Hồ sơ. Người chuyển nhượng (người bán) chuẩn bị 01 bộ Hồ sơ chuyển nhượng bao gồm:
  • Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần ( Công ty đã cấp cho cổ đông)
  • Giấy chuyển nhượng sở hữu cổ phần (theo Mẫu PL1).
  • Người đi làm thủ tục chuyển nhượng phải là người chuyển nhượng. Trường hợp người chuyển nhượng không trực tiếp đi làm thủ tục chuyển nhượng được thì phải làm Giấy ủy quyền cho người đi làm thủ tục chuyển nhượng ( theo Mẫu PL2 ).
  1. Thực hiện chuyển nhượng. Công ty Cổ phần Trang thiết bị Kỹ thuật Y tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chuyển nhượng theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ, tính pháp lý của chứng từ chuyển nhượng.

Bước 2: Giao cho người làm thủ tục Giấy biên nhận hồ sơ (Theo mẫu PL3): đối với trường hợp được tự do chuyển nhượng là 10 ngày làm việc.

               Đối với trường hợp hạn chế chuyển nhượng bộ phận thực hiện chuyển nhượng sẽ xem xét và trả lời cụ thể khi phát sinh việc chuyển nhượng. (Hiện tại, theo Nghị định 01/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/1/2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ thì các cổ phiếu mới phát hành theo Quyết định tăng vốn của ĐHĐCĐ 2011 họp ngày 19/1/2011 bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán).

Bước 3: Tiến hành in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho người nhận chuyển nhượng và cập nhật các thông tin liên quan tới cổ đông mới vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

Bước 4: Phòng Kế toán thu Giấy Biên nhận hồ sơ, trả Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho người nhận chuyển nhượng (Người mua). Người mua khi đến nhận sổ phải mang theo Giấy biên nhận hồ sơ + CMND.

III. Phí chuyển nhượng: Hiện tại Công ty không thu phí chuyển nhượng.

Lưu ý : Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng xin liên hệ trước với người phụ trách chuyển nhượng cổ phần qua điện thoại, hoặc email để được hướng dẫn và hẹn trước . Người phu trách chuyển nhượng cổ phần hiện tại là chị Huỳnh Thị Cao Thúy - Phòng Kế toán Công ty, điện thoại : 08 38.393133 – 0913 770 742 hoặc email : thuyht@mts.com.vn

 

                                                                                   T/m. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                   Chủ tịch

 

 

 

 

                                                                                     Ts. Đặng Quốc Chính

 

 

 Các văn bản đính kèm :